Florinda's On Trend - 151 Countries, One Florinda.

trapphus

Terazzo stavas egentligen terrazzo och avser en natursten som gärna används i trapphus. Ett problem med denna annars vackra stenen är att den efter ett tag bli matt och förlorar då en hel del av sin skönhet. Trapphuset kommer se ganska gammal och sliten ut. Jag vet inte riktigt vad det är för tidsperspektiv på terrazzo, alltså hur länge den håller sig glansigt och fint. Det beror ju förstås till stor del på hur mycket det slits av , alltså används. Hur många människor går upp och nerför trapporna varje dag - hur många tunga föremål har skrapat på dess yta, ...